همه ی دوره ها

آموزش ساز سنتی           عود
8 جلسه
550,000 تومان
509 بازدید 1 سال قبل
آموزش ساز سنتی عود

ارائه توسط - استاد میترا مشهدی

آموزش ساز سنتی دف
8 جلسه
550,000 تومان
1086 بازدید 1 سال قبل
آموزش ساز سنتی دف

ارائه توسط - استاد امید حاتمی

آموزش ساز تنبک
8 جلسه
550,000 تومان
1107 بازدید 1 سال قبل
آموزش ساز تنبک

ارائه توسط - استاد سمیرا خسرومنش

آموزش تار
8 جلسه
550,000 تومان
1078 بازدید 1 سال قبل
آموزش تار

ارائه توسط - استاد نرگس علائدین شیرازی