ساز کوبه ای

آموزش دف و تنبک
16 جلسه
1,050,000 تومان
383 بازدید 10 ماه قبل
آموزش دف و تنبک

ارائه توسط - استاد ریحانه خطیب

آموزش ساز تنبک
8 جلسه
550,000 تومان
490 بازدید 9 ماه قبل
آموزش ساز تنبک

ارائه توسط - استاد سمیرا خسرومنش

آموزش ساز سنتی دف
8 جلسه
550,000 تومان
444 بازدید 8 ماه قبل
آموزش ساز سنتی دف

ارائه توسط - استاد امید حاتمی