همه ی دوره ها

آموزش دف و تنبک
16 جلسه
1,050,000 تومان
383 بازدید 10 ماه قبل
آموزش دف و تنبک

ارائه توسط - استاد ریحانه خطیب

آموزش سنتور
8 جلسه
550,000 تومان
367 بازدید 10 ماه قبل
آموزش سنتور

ارائه توسط - مستانه بینایی تولایی

آموزش آواز بانوان
8 جلسه
550,000 تومان
510 بازدید 10 ماه قبل
آموزش آواز بانوان

ارائه توسط - استاد غزل بیگناه