سوالات متداول درباره آموزش مجازی تخصصی ساز و آواز سنتی طرب

سوالات متداول

این سوالات به شما کمک می کند که بیشتر درباره آموزش مجازی تخصصی ساز و آواز سنتی طرب بدانید و آشنا شوید

فراگیری موسیقی در هیچ سنی دیر نیست و این رو بدونید، از هر زمانی که شروع به یادگیری موسیقی کنید، در واقع بزرگ ترین برد زندگیتون رو کردین.
در پاسخ به این سوال باید گفت موسیقی بی انتهاست و این بستگی به هدف شما دارد که قصد ادامه دادن موسیقی به صورت جدی و تا مراحل پیشرفته را داشته باشید و یا فقط تا سطوح مقدماتی بخواهید آن را ادامه دهید.
برای انتخاب ساز فاکتورهای زیادی وجود دارد که از میان آنها “علاقه” مهمترین فاکتور است.